PRIVACY STATEMENT Praktijk Viva la Vida

INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

TOEPASSING

Dit privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Praktijk Viva la Vida

Bedrijfsgegevens:

Naam: Praktijk Viva la Vida
Adres: Schuttershof 11A, 4461 DZ Goes
Telefoonnummer: +316 41829470

KVK: 76989186
Website: www.praktijkvidalavida.nl

De website van Praktijk Viva la Vida (www.praktijkvivalavida.nl) verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Praktijk Viva la Vida is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met Praktijk Viva la Vida zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

DOELEINDEN

Praktijk Viva la Vida verzamelt persoonsgegevens via www.praktijkvivalavida.nl op een aantal manieren:

 1. Via formulieren op de website
 2. Via Google Analytics
 • FORMULIEREN OP DE WEBSITE

De Praktijk Viva la Vida website is voorzien van een algemeen contactformulier en een inschrijfformulier voor de lessen. In deze formulieren vragen wij u om verschillende persoonsgegevens. Met deze formulieren kunt u informeren naar de diensten van Praktijk Viva la Vida.

In de formulieren vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • uw e-mailadres,
 • uw telefoonnummer,
 • een bericht.

Met deze formulieren kunt u ons een vraag stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die wij verzamelen met de formulieren gebruiken wij om uw (aan)vraag te beantwoorden. Dit doen wij per e-mail of telefonisch.

De gegevens die u invoert in het formulier worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

GOOGLE ANALYTICS

De Praktijk Viva la Vida website maakt gebruik van Google Analytics. We gebruiken deze tool om anonieme, analytische data te verzamelen van onze websitebezoekers. Deze website statistieken gebruiken we om te leren van onze websitebezoekers en daarop onze producten en diensten aan te passen. De gegevens die we verzamelen zijn anoniem, we kunnen aan de hand van de informatie niet achterhalen wie de personen achter de data zijn.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op Google datacenters. Locaties van de datacenters: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html. Over de verwerking van deze gegevens hebben we afspraken gemaakt met Google door middel van een verwerkersovereenkomst. Google heeft geen toestemming om deze gegevens te gebruiken voor andere toepassingen. Meer over het privacy beleid van Google is hier te vinden. https://policies.google.com/privacy?hl=nl

VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Daarnaast staan op onze website links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.praktijkvidalavida.nl. Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wil je iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

BEWAREN VAN GEGEVENS

Praktijk Viva la Vida bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

BEVEILIGING

Praktijk Viva la Vida treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Praktijk Viva la Vida.
 • Het personeel van Praktijk Viva la Vida gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • Praktijk Viva la Vida maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • Praktijk Viva la Vida registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.

KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop Praktijk Viva la Vida met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.